Home

Welkom  op de website van COMENES, consortium volwassenenonderwijs XII Menes vzw.
Op zoek naar opleidingen? Zoek op www.vooriedereen.be of stel een vraag op www.blijvenleren.be

 

Laatste nieuws

 

Jaaropening 2014

Op 26 september organiseren Webros en Comenes samen de jaaropening van het volwassenenonderwijs binnen West-Vlaanderen. De jaaropening gaat door bij ARhus in Roeselare (De Munt 8). U bent welkom vanaf 10u, we starten om 10u15.

Inschrijven voor deze jaaropening kan via deze link.

 

De Comenes medewerkers zijn vanaf 18 augustus allemaal opnieuw bereikbaar via hun persoonlijk GSM-nummer. Het vaste Comenes nummer 056 28 09 34 is niet meer in dienst.

 

Jaarrekening 2013 goedgekeurd

Op de Algemene Vergadering werd de jaarrekening 2013 van het consortium volwassenenonderwijs XII Menes vzw goedgekeurd.

Website in nieuw kleedje

Vanaf vandaag staat onze website in een nieuw kleedje. De nieuwe vormgeving past in de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst van de consortia volwassenenonderwijs met de Vlaamse overheid. Vier opdrachten staan daarbij centraal: leeradvies en oriëntering (onze leerwinkel West-Vlaanderen), externe samenwerking (oa ons project 3voor1), het onderwijs aan gedetineerden (op Vlaams niveau gecoördineerd door Klasbak) en de interne samenwerking binnen het volwassenenonderwijs (met oa de website www.vooriedereen.be).

Politiek actualiteitsdebat op 1 april 2014

COMENES organiseert samen met Webros een politiek actualiteitsdebat met betrekking tot de toekomst en de uitdagingen voor de volwasseneneducatie naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen. Het debat gaat door op 1 april 2014 (geen aprilgrap) tussen 17.00 en 19.00 in Boeverbos, Brugge. Alle info en inschrijven op de website van consortia west

Contactdag ongekwalificeerde uitstroom van platform levenlang leren

COMENES is sterk betrokken op de werking van RESOC/SERR Zuid-West-Vlaanderen meer bepaald via de werking van het platform
Levenslang Leren. Dit platform organiseert jaarlijks een contactdag, dit jaar vrijdag 11 oktober laatstleden. Dit najaar werd gekozen voor het thema "ongekwalificeerde uitstroom". De presentaties van deze interessante contactdag vindt u hier

Eerste afgestudeerden graduaat Boekhouden dankzij samenwerking CVO HITEK en VDAB West-Vlaanderen

Op zaterdag 12 oktober kregen 7 volwassenen hun diploma van het graduaat boekhouden (HBO5). Ze waren de eerste studenten die dit diploma behaalden via de samenwerking van CVO HITEK met VDAB West-Vlaanderen. Intussen werd deze samenwerking uitgebreid met verschillende andere proeftuinen. Meer info binnenkort op www.3voor1.be.

 

Inschrijven op nieuwsbrief

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Onze diensten