Home

Welkom  op de website van COMENES, consortium volwassenenonderwijs XII Menes vzw.
Op zoek naar opleidingen? Zoek op www.vooriedereen.be of stel een vraag op www.blijvenleren.be

 

Vierde editie contactdag Levenslang Leren op vrijdag 12 december 2014 om 9u te Syntra West Kortrijk

(site F, Doorniksesteenweg 120, 8500 Kortrijk)

 

  

De contactdag Levenslang Leren is een initiatief van het platform levenslang leren in de schoot van RESOC-SERR Zuid-West-Vlaanderen. Deze jaarlijkse contactdag brengt alle opleidingsverstrekkers en regionale partners van het levenslang leren bijeen. De centrale vraag van deze 4e editie is: Welke toekomst voor het levenslang leren in Vlaanderen?’ Tijdens de contactdag willen we de toekomst van het levenslang leren vanuit meerdere perspectieven benaderen: vanuit een academisch oogpunt, vanuit de praktijkervaring, en vanuit het Vlaams beleid inzake levenslang leren.

 

Programma :

Inleiding en verwelkoming

- Eddy Demeersseman, voorzitter platform Levenslang Leren

Uitdagingen voor het levenslang leren op vlak van kwaliteit, schaalgrootte en toegankelijkheid

- Prof . Dr. Koen DePryck, Departement Educatiewetenschappen VUB

Toelichting bij het Westvlaams beleid voor het levenslang leren

- Carl Vereecke, Gedeputeerde voor Onderwijs Provincie West-Vlaanderen

 

Panelgesprek : de toekomst voor het levenslang leren in Zuid-West-Vlaanderen:

 Moderator: Bart Coopman, hoofdredacteur Focus-WTV

Eddy Demeersseman, platform Levenslang Leren

Professor dr. Koen DePryck , VUB

Chris Jonckheere, directeur Groep Syntra West

Bram Lievrouw, directeur competentiecentra VDAB West-Vlaanderen

 

 Het einde van de contactdag is voorzien omstreeks 12u, gevolgd door een afsluitende netwerkreceptie.

  

Deelname is gratis. U kunt zich HIER inschrijven uiterlijk tegen 5 december 2014. Voor alle praktische info kunt u terecht op www.resoczuidwest.be of bij robrecht.delputte@west-vlaanderen.be . Wenst u deze informatie in PDF? Klik hier.

 

 

 

Laatste nieuws

 

 

De consortia volwassenenonderwijs Webros en Comenes maken zich zorgen over hun toekomst.

 

 

 

Als netoverschrijdende structuur zijn Webros en Comenes belast met andere taken dan de centra voor volwassenenonderwijs. Zo staan zij ondere andere in voor advies en oriëntering voor alle volwassenen die in West-Vlaanderen een opleiding willen volgen.

 

 

Eddy Demeersseman gaf meer duiding op Focus WTV op dinsdag 30/9/2014.

 

De persnota leest u hier

 

 

 

Jaaropening Consortia West

 

Op vrijdag 26 september was er in ARhus te Roeselare de jaaropening van de beide consortia van het volwassenenonderwijs in West-Vlaanderen: Webros en Comenes. Directies, partners en contacten konden voor de jaaropening in ARhus terecht voor een rondleiding in dit unieke gebouw. Een fotolink van de hele jaaropening vindt u hier.

 

Het openingswoord van Tine Baert (voorzitter Comenes) vindt u hier

De speech van de Eddy Demeersseman (AB Comenes) kunt u hier (her)lezen.

 

De presentatie van Dirk De Boe (Creashock) "De toekomst creatief tegemoet" kunt u hier terugvinden.

 

 

Jaaropening 2014

Op 26 september organiseren Webros en Comenes samen de jaaropening van het volwassenenonderwijs binnen West-Vlaanderen. De jaaropening gaat door bij ARhus in Roeselare (De Munt 8). U bent welkom vanaf 10u, we starten om 10u15.

Inschrijven voor deze jaaropening kan via deze link.

 

De Comenes medewerkers zijn vanaf 18 augustus allemaal opnieuw bereikbaar via hun persoonlijk GSM-nummer. Het vaste Comenes nummer 056 28 09 34 is niet meer in dienst.

 

Jaarrekening 2013 goedgekeurd

Op de Algemene Vergadering werd de jaarrekening 2013 van het consortium volwassenenonderwijs XII Menes vzw goedgekeurd.

Website in nieuw kleedje

Vanaf vandaag staat onze website in een nieuw kleedje. De nieuwe vormgeving past in de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst van de consortia volwassenenonderwijs met de Vlaamse overheid. Vier opdrachten staan daarbij centraal: leeradvies en oriëntering (onze leerwinkel West-Vlaanderen), externe samenwerking (oa ons project 3voor1), het onderwijs aan gedetineerden (op Vlaams niveau gecoördineerd door Klasbak) en de interne samenwerking binnen het volwassenenonderwijs (met oa de website www.vooriedereen.be).

Politiek actualiteitsdebat op 1 april 2014

COMENES organiseert samen met Webros een politiek actualiteitsdebat met betrekking tot de toekomst en de uitdagingen voor de volwasseneneducatie naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen. Het debat gaat door op 1 april 2014 (geen aprilgrap) tussen 17.00 en 19.00 in Boeverbos, Brugge. Alle info en inschrijven op de website van consortia west

Contactdag ongekwalificeerde uitstroom van platform levenlang leren

COMENES is sterk betrokken op de werking van RESOC/SERR Zuid-West-Vlaanderen meer bepaald via de werking van het platform
Levenslang Leren. Dit platform organiseert jaarlijks een contactdag, dit jaar vrijdag 11 oktober laatstleden. Dit najaar werd gekozen voor het thema "ongekwalificeerde uitstroom". De presentaties van deze interessante contactdag vindt u hier

Eerste afgestudeerden graduaat Boekhouden dankzij samenwerking CVO HITEK en VDAB West-Vlaanderen

Op zaterdag 12 oktober kregen 7 volwassenen hun diploma van het graduaat boekhouden (HBO5). Ze waren de eerste studenten die dit diploma behaalden via de samenwerking van CVO HITEK met VDAB West-Vlaanderen. Intussen werd deze samenwerking uitgebreid met verschillende andere proeftuinen. Meer info binnenkort op www.3voor1.be.

 

Inschrijven op nieuwsbrief

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Onze diensten