Home

Welkom  op de website van COMENES, consortium volwassenenonderwijs XII Menes vzw.

Beste bezoeker,

 

Met spijt in ons hart moeten we u meedelen dat de Consortia Volwassenenonderwijs door een beslissing van de Vlaamse Regering per 1 januari 2015 afgeschaft worden. Concreet betekent dit dat de dienstverlening van consortium volwassenenonderwijs per 1 januari 2015 stopgezet wordt.

Voor onze deelwerkingen/projecten werd en wordt intussen naar een oplossing gezocht:

- Leerwinkel West-Vlaanderen krijgt een doorstart in de schoot van het Huis van het Nederlands West-Vlaanderen vzw (zie www.leerwinkel.be)

- het project 3voor1 (www.3voor1.be ) blijft tot het einde van het project 31/3/2015 werken binnen de structuur comenes. Voor een eventuele doorstart in een disseminatieproject wordt nog naar een nieuwe partner gezocht.

- het onderwijs aan gedetineerden krijgt een toekomst binnen een nieuwe instelling (wellicht het VOCVO)- wellicht blijft ook het onderwijs aan gedetineerden nog tot eind maart 2015 binnen comenes werken.

 

We zijn ervan overtuigd heel hard gewerkt te hebben aan een beter aanbod en een betere structuur van het volwassenenonderwijs ten behoeve van de volwassen cursist.

 

Namens het hele team,


Eddy Demeersseman,
Afgevaardigd Bestuurder COMENES

 

 

Inschrijven op nieuwsbrief

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Onze diensten