Welkom

Welkom  op de website van COMENES, consortium volwassenenonderwijs XII Menes vzw.
Op zoek naar opleidingen? Zoek op www.vooriedereen.be of stel een vraag op www.blijvenleren.be
 

Laatste nieuws 

De consortia volwassenenonderwijs Webros en Comenes maken zich zorgen over hun toekomst.

Als netoverschrijdende structuur zijn Webros en Comenes belast met andere taken dan de centra voor volwassenenonderwijs. Zo staan zij ondere andere in voor advies en oriëntering voor alle volwassenen die in West-Vlaanderen een opleiding willen volgen.

Eddy Demeersseman gaf meer duiding op Focus WTV op dinsdag 30/9/2014.

De persnota leest u hier

 

Jaaropening Consortia West

Op vrijdag 26 september was er in ARhus te Roeselare de jaaropening van de beide consortia van het volwassenenonderwijs in West-Vlaanderen: Webros en Comenes. Directies, partners en contacten konden voor de jaaropening in ARhus terecht voor een rondleiding in dit unieke gebouw. Een fotolink van de hele jaaropening vindt u hier.

De speech van de Eddy Demeersseman (AB Comenes) kunt u hier (her)lezen.

De presentatie van Dirk De Boe (Creashock) "De toekomst creatief tegemoet" kunt u hier terugvinden.

 

Website in nieuw kleedje

Vanaf vandaag staat onze website in een nieuw kleedje. De nieuwe vormgeving past in de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst van de consortia volwassenenonderwijs met de Vlaamse overheid. Vier opdrachten staan daarbij centraal: leeradvies en oriëntering (onze leerwinkel), externe samenwerking (oa ons project 3voor1), het onderwijs aan gedetineerden (op Vlaams niveau gecoördineerd door Klasbak) en de interne samenwerking binnen het volwassenenonderwijs (met oa de website www.vooriedereen.be).

Politiek actualiteitsdebat op 1 april 2014

COMENES organiseert samen met Webros een politiek actualiteitsdebat met betrekking tot de toekomst en de uitdagingen voor de volwasseneneducatie naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen. Het debat gaat door op 1 april 2014 (geen aprilgrap) tussen 17.00 en 19.00 in Boeverbos, Brugge. Alle info en inschrijven op de website van consortia west

Contactdag ongekwalificeerde uitstroom van platform levenlang leren

COMENES is sterk betrokken op de werking van RESOC/SERR Zuid-West-Vlaanderen meer bepaald via de werking van het platform Levenslang Leren. Dit platform organiseert jaarlijks een contactdag, dit jaar vrijdag 11 oktober laatstleden. Dit najaar werd gekozen voor het thema "ongekwalificeerde uitstroom". De presentaties van deze interessante contactdag vindt u hier

Eerste afgestudeerden graduaat Boekhouden dankzij samenwerking CVO HITEK en VDAB West-Vlaanderen

Op zaterdag 12 oktober kregen 7 volwassenen hun diploma van het graduaat boekhouden (HBO5). Ze waren de eerste studenten die dit diploma behaalden via de samenwerking van CVO HITEK met VDAB West-Vlaanderen. Intussen werd deze samenwerking uitgebreid met verschillende andere proeftuinen. Meer info binnenkort op www.3voor1.be.

Op de foto: alle afgestudeerden van de graduaatopleidingen van CVO HITEK (waaronder 7 studenten van de proeftuin boekhouden), samen met directie en verantwoordelijken van CVO HITEK en VDAB West-Vlaanderen. Proficiat aan aan afgestudeerden.

Jaaropening 2013 - Het volwassenenonderwijs

Op vrijdagvoormiddag 27 september 2013 organiseerde COMENES voor de vijfde opeenvolgende keer een officiële jaaropening. 

Volgende sprekers kwamen aan het woord:

Inschrijven kan via ons aanmeldingsformulier.

 

Syntra West, VDAB en Volwassenenonderwijs ondertekenen historisch akkoord
3 (West-)Vlaamse partners bieden gezamenlijke opleidingen aan

Syntra West, de West-Vlaamse VDAB en het volwassenenonderwijs zullen in de toekomst hun opleidingsaanbod op elkaar afstemmen. Dankzij deze samenwerking kunnen cursisten een vervolg op een cursus bij één van de 2 andere opleidingsverstrekkers volgen, terwijl ze nu vaak vanaf nul moeten herbeginnen. De 3 opleidingsinstanties willen dus elkaars opleidingen erkennen: “3 voor 1!”


Samenwerking ook op Vlaams niveau 
Ook op Vlaams niveau zullen de 3 partners structureel samenwerken. De Vlaamse overheid ondersteunt de provinciale samenwerking “3 voor 1” door een passend kader te ontwikkelen en ondersteunende expertise in te brengen.

Provincie West-Vlaanderen ondersteunt
De Provincie West-Vlaanderen investeert in kwaliteitsvolle volwasseneneducatie en verhoogt zo de kans op tewerkstelling voor de West-Vlaamse burger. In “3 voor 1” neemt de provincie een ondersteunende rol op zich.

COMENES heeft samen met onze partner WEBROS een belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van dit partnerschap.

Vragen?
Karen D’Hondt, projectmedewerker “3 voor 1”, helpt je graag verder: 0486 03 40 78 of info@3voor1.be

Projecten in aanvraag

COMENES diende in het voorjaar verschillende projectaanvragen in:
- een ESF-innovatie project 3voor1 (intussen toegekend en operationeel, zie boven)
- een EIF-project (verlenging Leerwinkel West-Vlaanderen vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2014) www.leerwest.be
- een ESF-transnationaal project "Educational Guidance in Europe"
- een project bij de Koning Boudewijninstelling

Jaarverslag en Jaarrekening 2012

De algemene vergadering keurde op haar ziiting van juni 2013 het jaarverslag 2012 en de jaarrekening 2012 goed. Beide documenten zijn via onze website beschikbaar. Kijk hier.

Stoffenspektakel op 5 mei 2013 in Kortrijk Xpo

Op zondag 5 mei 2013 komt het alomgekende Stoffenspektakel naar Xpo Kortrijk. Ook de Centra voor Volwassenenonderwijs zijn opnieuw van de partij: vier CVO's promoten de mode- en naaiopleidingen in de ruime regio Kortrijk-Roeselare en demonstreren ter plaatse wat je zoal kunt aanvangen met een "lapje stof". Bovendien zijn er opnieuw twee waardebonnen van onze partner Naaimachines Henk Feys uit Wevelgem te winnen. Wil je graag creatief aan de slag met stof en kun je wel wat extra tips gebruiken, breng dan zeker een bezoekje aan onze stand!

De voorjaarseditie van het Stoffenspektakel gaat door op zondag 5 mei 2013 van 10.00 tot 17.00 uur in hal 5 van Xpo Kortrijk en de toegang is gratis. Meer info op www.stoffenspektakel.nl.

 

Uitnodiging SERR-IN 23 april 2013

De SERR-IN is een initiatief van de Sociaal Economische Raad van de Regio Zuid-West-Vlaanderen.
Met dit infomoment wil de SERR enkele actuele arbeidsmarktgerelateerde thema’s of projecten
in de kijker zetten en geïnteresseerden informeren over haar werking. Daarnaast biedt de SERR-IN de ideale gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen. Op het infomoment wordt tevens een hapje en drankje voorzien.

Deelname aan dit netwerkmoment is gratis, inschrijven is wel verplicht. Klik hier voor het volledige programma en alle praktische informatie.

 

Wetenschapsavond CVO Hitek 23 april 2013

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert CVO Hitek een Wetenschapsavond. Centrale thema is deze keer "Intellectuele eigendom". De avond start om 18.30u met een lezing van An Cosaert (Innovatiecentrum) en eindigt informeel met een hapje en een drankje en mogelijkheid tot persoonlijke vraagstelling.

Deelname aan deze interessante avond is gratis, inschrijven op voorhand is wel noodzakelijk. Klik hier voor het volledige programma en alle praktische informatie.

 

Veel creativiteit op de CVO-stand tijdens het voorbije Hobbysalon

Begin maart kon je tijdens het Hobby Creatief Salon in Xpo Kortrijk de stand van CVO 3 Hofsteden en CVO VIVA West-Vlaanderen bezoeken. Gedurende deze driedaagse beurs lieten de leerkrachten je proeven van tal van creatieve opleidingen door het geven van diverse demo's en het organiseren van verschillende workshops. Een greep uit het ruime aanbod: breien, handwerken, creatief in de woning, make-up, kleur- en stijladvies, juwelen maken, naaien, bloemschikken, cupcakes versieren, ... voor elk wat wils!

 

De leerkrachten stonden paraat om je een woordje uitleg te geven bij het gevarieerde opleidingsaanbod in de ruime regio Kortrijk-Roeselare en in onze etalage waren tal van creaties te bewonderen. Wie deelnam aan onze wedstrijd, maakte bovendien kans op een creatieve prijs: een juweel, een bloemstuk of lekkere versierde cupcakes. Proficiat aan de winnaars!

 

Nieuwe brochure Leerwegen naar Werk.

 

 

Gisteren hebben we de nieuwe brochure "Leerwegen naar werk" richting drukker verstuurd. Ze wordt in premiere op de SID-IN beurs (10 januari) in de Expohallen van Roesleare bedeeld. In deze brochure, die COMENES in samenwerking met WEBROS (in het kader van onze Consortia West werking) geproduceerd heeft, worden meer dan 40 opleidingen van de Centra voor Volwassenonderwijs die toeleiden naar een certificaat voor het eerst op een eenvormige en zeer duidelijke manier beschreven, dit alles in een mooi vorm gegeven jasje. Zonder meer een grote meerwaarde! Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENES behaalt ESF-kwaliteitslabel

Als promotor van het EIF-project De Leerwinkel West-Vlaanderen kreeg COMENES op dinsdag 11 december 2012 bezoek van het ESF-agentschap dat een kwaliteitsaudit uitvoerde. COMENES slaagde voor de audit en wordt bijgevolg erkend als een organisatie met ESF-kwaliteitslabel. Het label blijft 3 jaar geldig.

 

Inschrijven op nieuwsbrief COMENES

Wens je op de hoogte te blijven van het reilen en het zeilen van COMENES? Abonneer je dan op de digitale nieuwsbrief van COMENES door het invullen van volgend formulier. De vorige edities van de nieuwsbrief kan je hier nalezen.

 Consortium volwassenenonderwijs XII
Menes vzw

Regio Kortrijk-Roeselare
Leiestraat 22 - 8500 Kortrijk
T 056 28 09 34 - F 056 28 09 10
info@comenes.be{ Home } { Over Comenes } { Opleidingsaanbod } { Contact } { Sitemap } In de pers


Privacy • XHTML 1.0 • copyright 2009 • comenes.be • All rights reserved • | Website door beeldburo.